Hackney polskie biuro księgowe, polska księgowa

Hackney polskie biuro księgowe, polska księgowa

Hackney polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro rachunkowe oferujące pełną obsługę rachunkową firm oraz osób zatrudnionych.
Szukasz wsparcia w rozliczeniu księgowym, pomocy przy benefitach? Potrzebujesz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Nasze zadania to min.:

 1. Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 3. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej – porady w wyborze najodpowiedniejszej formy prawnej i prowadzenie formalności rejestracyjnych
 4. Doradztwo finansowe
 5. prowadzenie rejestru pracowników, sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Posiadamy duże doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe a także pełną obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości finansowej oraz wsparcia w zarządzaniu. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach.

Zapewniamy szeroki zakres usług rachunkowych i podatkowych dla klientów biznesowych a także indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków oraz benefitami.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeśli macie jakieś zapytania dotyczące rozliczeń rachunkowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasi pracownicy udzielą po polsku profesjonalnej porady i zaproponują stosowne rozwiązania.

W Wielkiej Brytanii księgowość jest regulowana przez brytyjską Radę ds. Księgowości (ACCA). Księgowi w Wielkiej Brytanii muszą uzyskać uprawnienia ACCA, aby pracować w tej dziedzinie.

ACCA jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), co oznacza, że ​​brytyjskie standardy księgowe są zgodne z międzynarodowymi standardami. Księgowość w Wielkiej Brytanii obejmuje szeroki zakres usług, w tym księgowość finansową, zarządczą, podatkową, audytorską oraz doradztwo finansowe.

Brytyjska księgowość finansowa opiera się na standardach księgowych (FRS). FRS jest używany do sporządzania sprawozdań finansowych i zapewnia standardowe metody raportowania wyników finansowych.

Księgowość zarządcza obejmuje analizę kosztów, planowanie budżetowe i zarządzanie ryzykiem finansowym. Księgowość podatkowa zajmuje się zagadnieniami związanymi z podatkami, takimi jak rozliczenia podatkowe i doradztwo podatkowe.

Croydon polskie biuro księgowe, polska księgowa

Croydon polskie biuro księgowe, polska księgowa

Croydon polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro księgowe oferujące pełną obsługę rachunkową firm a także pracowników.
Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatkowym, pomocy przy benefitach? Potrzebujesz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Zajmujemy się min.:

 1. Przygotowywanie oraz składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 3. Pomoc w rejestracji firm – poradzenie w wyborze najodpowiedniejszej formy prawnej i prowadzenie rejestracji firmy
 4. Doradztwo finansowe
 5. prowadzenie rejestru pracowników, sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Mamy duże doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe oraz kompleksową obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Świadczymy pełen zakres usług w ramach księgowości rachunkowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach.

Zapewniamy duży zakres usług rachunkowych oraz podatkowych dla odbiorców biznesowych a także indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków i planowaniem finansowym.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeśli mają Państwo jakieś zapytania odnośnie rozliczeń księgowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasi pracownicy udzielą po polsku profesjonalnej porady i zaproponują odpowiednie rozwiązania.

Księgowość w Wielkiej Brytanii (UK) jest złożonym i zmiennym systemem, który różni się od innych krajów.

W UK, księgowość obejmuje wiele różnych dziedzin, w tym rachunkowość finansową, podatkową, zarządzanie finansami, budżetowanie, audyt, płace i wiele innych. Istnieją również różne rodzaje księgowości, takie jak księgowość dla małych firm, dla dużych firm, dla organizacji non-profit, dla sektora publicznego, itp.

Podstawowym organem regulującym księgowość w UK jest Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), które nadzoruje zawodowych księgowych oraz podejmuje decyzje dotyczące standardów rachunkowości i etyki zawodowej.

Księgowość w Wielkiej Brytanii to obszerna dziedzina, obejmująca wiele różnych aspektów związanych z rachunkowością i finansami. W Wielkiej Brytanii istnieją różne standardy rachunkowości, które regulują sposób prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorstwa.

Jeden z ważniejszych standardów to UK Generally Accepted Accounting Principles (UK GAAP), który jest stosowany przez większość firm w Wielkiej Brytanii. Standard ten określa zasady rachunkowości, takie jak zasada ostrożności czy zasada ciągłości działalności, oraz określa wymagania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Camden polskie biuro księgowe, polska księgowa

Camden polskie biuro księgowe, polska księgowa

Camden polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro rachunkowe prowadzące pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu podatkowym, pomocy przy benefitach? Potrzebujesz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy min.:

 1. Przygotowywanie a także składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 3. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej – porady w wyborze najlepszej formy prawnej i prowadzenie formalności rejestracyjnych
 4. Doradztwo finansowe
 5. prowadzenie rejestru pracowników, sporządzanie umów o pracę i pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe a także kompleksową obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy pełen zakres rozliczeń w ramach księgowości finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i strukturach.

Zapewniamy szeroki zakres usług rachunkowych oraz podatkowych dla klientów biznesowych i osób indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i benefitami.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zapytania dotyczące rozliczeń rachunkowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasze księgowe udzielą po polsku specjalistycznej porady i zaproponują odpowiednie rozwiązania.

Księgowość w UK jest istotnym elementem dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności. Wymaga się od przedsiębiorców, aby prowadzili dokładną i kompletną księgowość, aby spełnić wymagania prawne i podatkowe.

W UK istnieje wiele firm księgowych, które oferują szeroki zakres usług księgowych dla przedsiębiorców. Firmy te mogą pomóc w przygotowaniu rocznych deklaracji podatkowych, w rozliczaniu podatków VAT, w prowadzeniu rachunkowości, w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i wielu innych związanych z księgowością usługach.

W UK istnieją również różne przepisy dotyczące podatków i księgowości, takie jak Self Assessment, VAT i PAYE, które muszą być przestrzegane przez przedsiębiorców. W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów, przedsiębiorcy mogą zostać ukarani grzywnami lub innymi sankcjami.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje firmy w UK, muszą mieć na uwadze zmieniające się przepisy podatkowe i księgowe, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z organami podatkowymi. Dlatego też, wiele firm korzysta z usług specjalistycznych biur księgowych, które śledzą zmiany w przepisach i pomagają w prowadzeniu dokładnej i kompleksowej księgowości.

Bromley polskie biuro księgowe, polska księgowa

Bromley polskie biuro księgowe, polska księgowa

Bromley polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro rachunkowe prowadzące pełną obsługę rachunkową działalności gospodarczej oraz pracowników.
Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu finansowym, pomocy przy benefitach? Potrzebujesz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Zajmujemy się min.:

 1. Przygotowywanie a także składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 3. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej – poradzenie w wyborze właściwej formy prawnej i prowadzenie formalności rejestracyjnych
 4. Doradztwo finansowe
 5. Płace i kadry, sporządzanie umów o pracę oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe oraz kompleksową obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Świadczymy pełen zakres rozliczeń w ramach księgowości rachunkowej oraz wsparcia w zarządzaniu. Rozliczamy działalności gospodarcze o różnych formach i strukturach.

Oferujemy szeroki zakres usług rachunkowych i podatkowych dla klientów biznesowych a także osób indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków oraz tłumaczeniami.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeśli macie jakiekolwiek zapytania odnośnie rozliczeń rachunkowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasi pracownicy udzielą po polsku profesjonalnej porady oraz zaproponują odpowiednie rozwiązania.

Jeśli planujesz prowadzić biznes w UK, warto rozważyć zatrudnienie doświadczonych księgowych, aby pomóc Ci w utrzymaniu porządku w finansach i uniknięciu problemów podatkowych.

Księgowość w UK jest regulowana przez HM Revenue and Customs (HMRC) oraz różne organizacje zawodowe, takie jak Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) czy Institute of Financial Accountants (IFA).

Księgowość w UK obejmuje różne dziedziny, takie jak rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, audyt, doradztwo podatkowe, a także rozliczenia płacowe i VAT. Właściciele firm i przedsiębiorcy muszą dbać o prawidłowe prowadzenie księgowości, ponieważ nieprawidłowości mogą prowadzić do sankcji finansowych lub prawnych.

Brent polskie biuro księgowe, polska księgowa

Brent polskie biuro księgowe, polska księgowa

Brent polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro księgowe prowadzące pełną obsługę finansową firm oraz pracowników.
Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu księgowym, pomocy przy zasiłkach? Potrzebujesz przetłumaczyć dokumenty?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy min.:

 1. Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 3. Pomoc w zakładaniu firm – poradzenie w wyborze najodpowiedniejszej formy prawnej i przeprowadzenie formalności rejestracyjnych
 4. Doradztwo finansowe
 5. prowadzenie rejestru pracowników, sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Posiadamy duże doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe i pełną obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy pełen zakres usług w ramach księgowości finansowej oraz wsparcia w zarządzaniu. Rozliczamy działalności gospodarcze o różnych formach i profilach.

Zapewniamy szeroki zakres usług księgowych i podatkowych dla klientów biznesowych a także indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków a także tłumaczeniami.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące rozliczeń rachunkowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasze księgowe udzielą po polsku profesjonalnej porady oraz zaproponują odpowiednie rozwiązania.

W UK istnieją specjalne agencje rządowe, takie jak HM Revenue and Customs (HMRC), które zajmują się pobieraniem podatków od firm. Księgowi pomagają firmom wypełniać odpowiednie formularze podatkowe i dbać o to, aby dokumentacja finansowa była zgodna z wymaganiami HMRC.

Ponadto, księgowi oferują szeroki zakres usług, takich jak rozliczanie podatków, prowadzenie rachunkowości, przygotowywanie raportów finansowych i doradztwo podatkowe.

Bexley polskie biuro księgowe, polska księgowa

Bexley polskie biuro księgowe, polska księgowa

Bexley polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro rachunkowe oferujące pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu finansowym, pomocy przy zasiłkach? Potrzebujesz przetłumaczyć dokumenty?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy min.:

 1. Przygotowywanie a także składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 3. Pomoc w zakładaniu firm – porady w wyborze właściwej formy prawnej i przeprowadzenie rejestracji firmy
 4. Doradztwo finansowe
 5. Płace i kadry, sporządzanie list płac oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Mamy wieloletnie doświadczenie w rozliczeniach finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe i kompleksową obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Świadczymy pełen zakres usług w ramach księgowości rachunkowej i wsparcia w zarządzaniu. Rozliczamy działalności gospodarcze o różnych formach i strukturach.

Zapewniamy szeroki zakres usług księgowych i podatkowych dla klientów biznesowych i osób indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków i benefitami.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeśli macie jakieś zapytania dotyczące rozliczeń księgowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasi pracownicy udzielą po polsku profesjonalnej porady oraz zaproponują stosowne rozwiązania.

Firmy księgowe oferują zwykle pełną obsługę księgową, włącznie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczaniem podatków, przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz zapewnieniem porad podatkowych i biznesowych.

Ważne jest, aby wybrać renomowaną firmę księgową, która ma doświadczenie w pracy z klientami z branży, w której działa Twoja firma. Możesz poszukać takiej firmy w internecie lub poprosić o rekomendacje od innych przedsiębiorców.

Barnet polskie biuro księgowe, polska księgowa

Barnet polskie biuro księgowe, polska księgowa

Barnet polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro rachunkowe oferujące pełną obsługę finansową firm a także osób zatrudnionych.
Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu finansowym, doradztwa przy zasiłkach? Musisz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy min.:

 1. Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 3. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej – porady w wyborze najlepszej formy prawnej i prowadzenie formalności rejestracyjnych
 4. Doradztwo finansowe
 5. prowadzenie rejestru pracowników, sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozliczeniach finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe a także pełną obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy pełen zakres usług w ramach księgowości finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach.

Zapewniamy szeroki zakres usług rachunkowych oraz podatkowych dla klientów biznesowych i osób indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradztwem w zakresie podatków oraz benefitami.

Oferujemy pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania odnośnie rozliczeń rachunkowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Nasi pracownicy udzielą po polsku profesjonalnej porady i zaproponują odpowiednie rozwiązania.

W UK funkcjonuje system podatkowy oparty na Self Assessment, czyli systemie samooceny podatkowej. Oznacza to, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za rozliczenie swoich podatków i składanie rocznej deklaracji podatkowej. Dlatego ważne jest, aby mieć dobrą wiedzę na temat wymagań podatkowych i prowadzenia księgowości w Wielkiej Brytanii.

Barking polskie biuro księgowe, polska księgowa

Barking polskie biuro księgowe, polska księgowa

Barking polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro rachunkowe oferujące pełną obsługę rachunkową firm a także osób zatrudnionych.
Szukasz pomocy w rozliczeniu podatkowym, doradztwa przy zasiłkach? Musisz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.


Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk


Nasze zadania to min.:

 1. Przygotowywanie a także składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 3. Pomoc w rejestracji firm – poradzenie w wyborze najlepszej formy prawnej i przeprowadzenie rejestracji firmy
 4. Doradztwo finansowe
 5. prowadzenie rejestru pracowników, sporządzanie list płac i pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe i pełną obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk


Prowadzimy pełen zakres usług w ramach księgowości finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy działalności gospodarcze o różnych formach i profilach.

Zapewniamy duży zakres usług rachunkowych oraz podatkowych dla odbiorców biznesowych i indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków a także benefitami.

Slough polskie biuro księgowe, polska księgowa

Slough polskie biuro księgowe, polska księgowa

Slough polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro księgowe prowadzące pełną obsługę rachunkową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Szukasz pomocy w rozliczeniu finansowym, doradztwa przy zasiłkach? Musisz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.


Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk


Zajmujemy się min.:

 1. Sporządzanie a także składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 3. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej – poradzenie w wyborze najlepszej formy prawnej i przeprowadzenie rejestracji firmy
 4. Doradztwo finansowe
 5. Płace i kadry, sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozliczeniach finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe a także kompleksową obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy pełny zakres rozliczeń w ramach księgowości finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i strukturach.

Zapewniamy szeroki zakres usług księgowych i podatkowych dla klientów biznesowych a także indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradztwem w zakresie podatków a także tłumaczeniami.

Hounslow polskie biuro księgowe, polska księgowa

Hounslow polskie biuro księgowe, polska księgowa

Hounslow polskie biuro księgowe, polska księgowa

Polskie biuro księgowe oferujące pełną obsługę finansową działalności gospodarczej a także osób zatrudnionych.
Szukasz pomocy w rozliczeniu finansowym, pomocy przy zasiłkach? Potrzebujesz przetłumaczyć pisma?
Dobrze trafiłeś, zadzwoń do nas, rozmawiamy po polsku.
Zapraszamy do kontaktu
Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk
Nasze zadania to min.:

 1. Sporządzanie a także składanie zeznań podatkowych
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej , podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 3. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej – poradzenie w wyborze najlepszej formy prawnej i prowadzenie rejestracji firmy
 4. Doradztwo finansowe
 5. Płace i kadry, sporządzanie list płac oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 6. Usługi związane z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.
 7. (Benefity8. Tłumaczenia
  Posiadamy duże doświadczenie w świadczeniu usług finansowych.
  Prowadzimy także doradztwo biznesowe oraz pełną obsługę administracyjną.

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 02032350160
Kom: 07540357002
www.as-accountancy.org.uk

Prowadzimy pełny zakres usług w ramach księgowości finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach.

Zapewniamy duży zakres usług księgowych i podatkowych dla klientów biznesowych a także osób indywidualnych.
Zajmujemy się m.in. sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie podatków a także benefitami.