Stourbridge polski prawnik wypadki odszkodowania

Stourbridge polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się wieloma rodzajami roszczeń za wypadki , przede wszystkim urazami ciała powstałymi w miejscu zatrudnienia, a także wypadkami w środkach komunikacji, urazami motocyklistów oraz wypadkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

W przypadku gdy zdarzył się Wam wypadek samochodowy nie z Waszego powodu , przysługuje Wam jak również współpasażerom rekompensata za uszczerbek na zdrowiu .
Działamy w myśl zasady No Win No Fee . Ewentualne wynagrodzenie tylko pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i uzyskaniu rekompensaty . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie są powody urazu w pracy z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie pojawiły się z naszej winy to:

 • nie pilnowanie regulaminu BHP w firmie, np. brak tabliczki śliska podłoga
 • uszkodzony sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • wypadki sprokurowane przez innego pracownika
 • brak szkoleń
 • wykonywanie pracy do której pracownik nie był odpowiednio przeszkolony
  To tylko te najczęstsze powody incydentów w miejscu zatrudnienia, nie mniej jednak bardzo wielu często spotykanych tutaj nie wyszczególniliśmy.

Miałem wypadek w pracy. Co mam dalej robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Przede wszystkim jeżeli nie rozumiesz angielskiego, nie parafuj dokumentów których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś znającego język angielski żeby Ci pomógł przetłumaczyć tekst.
Ponadto musisz:

 • sprawdzić czy odpowiednia informacja została wpisana w accident book. Jest to bardzo pomocne przy późniejszych staraniach się o zadośćuczynienie zdrowotne.
 • Zrobić zdjęcia miejsca wypadku
 • Zebrać kontakty do świadków wypadku
 • pomocne będzie także udanie się do lekarza

Na złożenie sprawy o zadośćuczynienie zdrowotne są 3 lata.
W przypadku schorzenia zwodowego czas liczony jest od momentu otrzymania wieści o niej.
U nieletnich przeterminowanie liczone jest od 18 roku życia, 3 lata upływają w 21 urodziny.

Rozumiemy, że problemy których nastąpiły mogą czasami zmienić Wasze życie definitywnie.
Stąd też ważne pozostanie wsparcie rodziny, oraz utrzymanie dochodów.

Ważne:

 • przy wypadku samochodowym trzeba uzyskać dane do sprawcy jak również zdobyć telefony do świadków.
  Pomocne będą też zdjęcia i nagrania z kamer.
  W żadnej sytuacji nie podpisujemy pism jakich nie rozumiemy. Poproście kolegów o objaśnienie.
  Incydenty podczas pracy powinno się zawsze meldować kierownikowi.

Przybliżone kwoty odszkodowań:
Niewielki uraz szyji około 3500-3600 funtów, Poważniejszy uraz barku do 10000 funtów. Złamanie ręki od 6000 funtów, skomplikowany uraz łokcia od kilkunastu tysięcy funtów.
Są to tylko przykłady, każdy wypadek jest rozpatrywany inaczej.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Stourbridge polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Staines polski prawnik wypadki odszkodowania

Staines polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się wieloma rodzajami roszczeń za wypadki , przede wszystkim uszkodzeniami ciała powstałymi w pracy, a także wypadkami w sklepach, urazami pieszych oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jeżeli zdarzył się Wam wypadek samochodowy nie z Waszego powodu , należy się Wam a także podróżującym z Wami odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu .
Działamy na zasadzie No Win No Fee . Jakiekolwiek wynagrodzenie tylko pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i odzyskaniu odszkodowania . Zero opłat wstępnych .

Jakie są przyczyny wypadku z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie powstały z winy pracownika to:

 • nie przestrzeganie regulaminu safety and health w firmie, np. brak oznakowania ślisko
 • wadliwy sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • wypadki sprokurowane przez innego pracownika
 • brak odpowiednich szkoleń
 • wykonywanie pracy do której pracownik nie był odpowiednio przeszkolony
  To najczęstsze powody incydentów w miejscu zatrudnienia, nie mniej jednak wielu często spotykanych tutaj nie wyszczególniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Najważniejsze to jeżeli słabo znasz język, nie podpisuj pism których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś porozumiewającego się po angielsku aby Ci pomógł w tłumaczeniu tekstu.
Dodatkowo powinieneś:

 • sprawdzić czy odpowiednia informacja pojawiła się w księdze wypadków. Jest to bardzo ważne przy dalszych staraniach się o odszkodowanie zdrowotne.
 • Zrobić zdjęcia miejsca wypadku
 • Zebrać kontakty do świadków wypadku
 • pomocna będzie także wizyta u lekarza

Na zgłoszenie sprawy o odszkodowanie są 3 lata.
W przypadku choroby zawodowej czas mierzony jest od daty dostania wiadomości o niej.
U nieletnich przedawnienie rozpoczyna się od osiemnastki, 3 lata upływają w dwudzieste pierwsze urodziny.

Wiemy, iż następstwa jakie doznałeś są w stanie niekiedy zmienić Twoje życie nieodwracalnie.
Stąd też ważne będzie pomoc najbliższych, oraz utrzymanie dochodów.

Pamiętajcie:

 • przy stłuczce komunikacyjnej powinno się spisać namiary do sprawcy i zdobyć telefony do świadków.
  Pomogą również zdjęcia lub nagrania z kamerek.
  Nigdy nie potwierdzamy dokumentów jakich nie rozumiemy. Poproście znajomych o pomoc.
  Wypadki podczas pracy trzeba zawsze zgłaszać managerowi.

Przykładowe kwoty zadośćuczynienia finansowego:
Niewielki uraz szyji około 3500-3600 funtów, Skomplikowany uraz barku od kilkunastu tysięcy funtów. Złamanie ręki od 6000 funtów, skomplikowany uraz łokcia od kilkunastu tysięcy funtów.
to tylko przykłady, każdy uraz jest rozpatrywany inaczej.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Staines polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Sale polski prawnik wypadki odszkodowania

Sale polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Pracujemy nad wieloma rodzajami spraw , przede wszystkim urazami ciała powstałymi w pracy, a także wypadkami w środkach komunikacji, urazami pieszych oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jeżeli wydarzył się wypadek autem nie z Waszego powodu , należy się Wam oraz współpasażerom świadczenie za uszkodzenie ciała .
Działamy na zasadzie No Win No Fee . Jakiekolwiek wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy i uzyskaniu odszkodowania . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie są powody wypadku z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie pojawiły się z naszej winy to:

 • nie pilnowanie regulaminu BHP przez pracodawcę, np. brak znaku śliska podłoga
 • wadliwy sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • wypadki sprokurowane przez drugiego pracownika
 • brak szkoleń
 • praca do której pracownik nie został przeszkolony
  To często spotykane powody wypadków w pracy, nie mniej jednak bardzo wielu rzadziej spotykanych tutaj nie wyszczególniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co mam dalej robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Przede wszystkim jeżeli słabo znasz język, nie parafuj pism których nie rozumiesz. Poproś kogoś lepiej porozumiewającego się po angielsku aby Ci pomógł w tłumaczeniu tekstu.
Ponadto powinieneś:

 • przypilnować aby odpowiednia informacja pojawiła się w accident book. Jest to bardzo ważne przy dalszych staraniach się o odszkodowanie zdrowotne.
 • Zrobić zdjęcia miejsca wypadku
 • Zapisać dane do świadków wypadku
 • pomocna będzie także wizyta u lekarza

Na złożenie sprawy o zadośćuczynienie zdrowotne są 3 lata.
W przypadku choroby od pracy termin obliczany jest od chwili dostania wieści o niej.
U nieletnich przeterminowanie rozpoczyna się od 18 roku życia, 3 lata upływają w dwudzieste pierwsze urodziny.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obrażenia jakie wynikły są w stanie często odmienić Twoje życie trawle.
W związku z tym ważne będzie wsparcie bliskich, a także utrzymanie dochodów.

Ważne:

 • przy wypadku samochodowym należy zanotować namiary do drugiej strony i zdobyć kontakty do świadków.
  Pomocne będą również zdjęcia lub nagrania z pojazdów.
  W żadnej sytuacji nie parafujemy pism których nie rozumiemy. zwróćcie się z prośbą do znajomych o objaśnienie.
  Zajścia podczas pracy trzeba zawsze zgłaszać managerowi.

Przybliżone kwoty zadośćuczynienia finansowego:
Bardzo ciężki uraz szyji ponad 100000 funtów, Poważniejszy uraz barku do 10000 funtów. Złamanie ręki od 6000 funtów, skomplikowany uraz łokcia od kilkunastu tysięcy funtów.
to tylko przykłady, każdy wypadek jest inny.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Sale polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Rhondda polski prawnik wypadki odszkodowania

Rhondda polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się różnymi rodzajami roszczeń za wypadki , przede wszystkim uszkodzeniami ciała które powstały w miejscu zatrudnienia, a także wypadkami w środkach komunikacji, urazami motocyklistów oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

W przypadku gdy przytrafił się Wam wypadek autem nie z własnej winy , przypada Wam i pasażerom zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu .
Współpracujemy w myśl zasady No Win No Fee . Ewentualne wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy i uzyskaniu rekompensaty . Zero opłat wstępnych .

Jakie są powody wypadku z winy pracodawcy?
Najczęstsze urazy w pracy które nie powstały z naszej winy to:

 • nie przestrzeganie regulaminu BHP w firmie, np. brak tabliczki śliska podłoga
 • uszkodzony sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • wypadki sprokurowane przez innego pracownika
 • brak odpowiednich szkoleń
 • wykonywanie pracy do której zatrudniony nie był odpowiednio przeszkolony
  To najczęstsze powody incydentów w pracy, jednakże bardzo wielu rzadziej spotykanych tutaj nie wyszczególniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co dalej?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Przede wszystkim jeżeli nie rozumiesz angielskiego, nie parafuj pism których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś porozumiewającego się po angielsku żeby Ci pomógł przetłumaczyć tekst.
Dodatkowo musisz:

 • sprawdzić czy odpowiednia adnotacja została wpisana w accident book. Jest to bardzo pomocne przy późniejszych staraniach się o zadośćuczynienie zdrowotne.
 • Sfotografować miejsce wypadku
 • Zapisać kontakty do świadków wydarzenia
 • pomocna będzie także wizyta u lekarza

Na zgłoszenie sprawy o zadośćuczynienie zdrowotne są 3 lata.
W sprawie schorzenia zwodowego cykl liczony jest od daty dostania wieści o niej.
U nieletnich przedawnienie rozpoczyna się od 18 roku życia, i kończy się w dwudzieste pierwsze urodziny.

Rozumiemy, że straty których doznałeś mogą czasami przestawić Twoje bytowanie definitywnie.
Dlatego ważne będzie pomoc bliskich, a także utrzymanie dochodów.

Pomocne:

 • po stłuczce komunikacyjnej trzeba uzyskać informacje do drugiej strony i pozyskać namiary do świadków.
  Przydadzą się też fotki lub nagrania z kamerek.
  W żadnej sytuacji nie podpisujemy dokumentów jakich nie rozumiemy. Poproście kolegów o pomoc.
  Wypadki w pracy trzeba zawsze meldować managerowi.

Przykładowe kwoty zadośćuczynienia finansowego:
Niewielki uraz szyji około 3500-3600 funtów, Skomplikowany uraz barku od kilkunastu tysięcy funtów. Powązniejsze uszkodzenie ręki od kilkunastu tysięcy funtów, uraz łokcia od 5000 funtów.
Są to tylko przykłady, każdy wypadek jest inny.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Rhondda polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Morley polski prawnik wypadki odszkodowania

Morley polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw , przede wszystkim urazami ciała powstałymi w miejscu zatrudnienia, a także wypadkami w środkach komunikacji, urazami rowerzystów oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jeżeli wydarzył się wypadek autem nie z Waszej winy , należy się Wam i pasażerom świadczenie za uszczerbek na zdrowiu .
Współpracujemy w myśl zasady No Win No Fee . Jakiekolwiek wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy i odzyskaniu rekompensaty . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie mogą być przyczyny urazu w pracy z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie powstały z naszej winy to:

 • nie pilnowanie regulaminu BHP przez pracodawcę, np. brak znaku ślisko
 • uszkodzony sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • błędy spowodowane przez drugiego pracownika
 • brak szkoleń
 • wykonywanie pracy do której pracownik nie został przeszkolony
  To najczęstsze powody wypadków w miejscu zatrudnienia, jednakże bardzo wielu rzadziej spotykanych tutaj nie wymieniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Najważniejsze to jeżeli słabo znasz język, nie parafuj pism których nie rozumiesz. Poproś kogoś lepiej znającego język angielski żeby Ci pomógł w tłumaczeniu tekstu.
Ponadto musisz:

 • przypilnować aby odpowiednia informacja została wpisana w księdze wypadków. Jest to bardzo ważne przy późniejszych staraniach się o odszkodowanie zdrowotne.
 • Zrobić zdjęcia miejsca wypadku
 • Zapisać dane do świadków wydarzenia
 • pomocne będzie także udanie się do lekarza

Na złożenie wniosku o odszkodowanie mamy czas przez 3 lata.
W przypadku schorzenia zwodowego termin liczony jest od momentu dostania wiadomości o niej.
U nieletnich przeterminowanie rozpoczyna się od osiemnastki, 3 lata upływają w 21 urodziny.

Wiemy, iż straty których doznałeś są w stanie niekiedy zmienić Twoje bytowanie nieodwracalnie.
W związku z tym istotne będzie wsparcie rodziny, i również gwarancja stabilizacji finansowej.

Pomocne:

 • po wypadku komunikacyjnym należy uzyskać namiary do sprawcy oraz uzyskać kontakty do świadków.
  Przydadzą się też fotki lub nagrania z kamerek.
  W żadnej sytuacji nie parafujemy pism jakich nie rozumiemy. zwróćcie się z prośbą do znających język angielski o pomoc.
  Zajścia w pracy powinno się zawsze meldować kierownikowi.

Przykładowe kwoty zadośćuczynienia finansowego:
Niewielki uraz szyji około 3500-3600 funtów, Skomplikowany uraz barku od kilkunastu tysięcy funtów. Powązniejsze uszkodzenie ręki od kilkunastu tysięcy funtów, skomplikowany uraz łokcia od kilkunastu tysięcy funtów.
Są to przykłady, każdy problem jest rozpatrywany inaczej.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Morley polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Morecambe polski prawnik wypadki odszkodowania

Morecambe polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się różnymi rodzajami wypadków , przede wszystkim uszkodzeniami ciała które powstały w miejscu zatrudnienia, a także wypadkami w sklepach, urazami pieszych oraz wypadkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jeżeli wydarzył się wypadek autem nie z Waszej winy , należy się Wam oraz podróżującym z Wami rekompensata za uszkodzenie ciała .
Działamy w myśl zasady No Win No Fee . Jakiekolwiek wynagrodzenie tylko pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i uzyskaniu rekompensaty . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie mogą być przyczyny urazu w pracy z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie powstały z naszej winy to:

 • nie pilnowanie regulaminu safety and health w firmie, np. brak oznakowania śliska podłoga
 • wadliwy sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • wypadki spowodowane przez drugiego pracownika
 • brak szkoleń
 • wykonywanie pracy do której pracownik nie został przeszkolony
  To często spotykane powody incydentów w miejscu zatrudnienia, jednakże wielu często spotykanych tutaj nie wymieniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Najważniejsze to jeżeli nie czytasz po angielsku, nie parafuj dokumentów których nie rozumiesz. Poproś kogoś lepiej porozumiewającego się po angielsku żeby Ci pomógł w tłumaczeniu tekstu.
Ponadto powinieneś:

 • dopilnować aby odpowiednia informacja pojawiła się w accident book. Jest to bardzo ważne przy dalszych staraniach się o zadośćuczynienie zdrowotne.
 • Zrobić zdjęcia miejsca wypadku
 • Zapisać kontakty do świadków wypadku
 • pomocne będzie także udanie się do lekarza

Na zgłoszenie dokumentów o odszkodowanie są 3 lata.
W przypadku schorzenia zwodowego czas mierzony jest od momentu dostania wiadomości o niej.
U nieletnich przeterminowanie rozpoczyna się od osiemnastki, i kończy się w dwudzieste pierwsze urodziny.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż obrażenia jakie wynikły są w stanie czasami zmienić Wasze bytowanie nieodwracalnie.
Stąd też istotne jest wsparcie najbliższych, a także gwarancja dochodów.

Pamiętajcie:

 • w wypadku komunikacyjnym powinno się zanotować dane do drugiej strony i pozyskać namiary do świadków.
  Ułatwieniem będą również zdjęcia lub nagrania z kamerek.
  W żadnej sytuacji nie potwierdzamy pism których nie rozumiemy. Poproście znających język angielski o objaśnienie.
  Incydenty podczas pracy powinno się zawsze meldować kierownikowi.

Przybliżone kwoty zadośćuczynienia finansowego:
Bardzo ciężki uraz szyji ponad 100000 funtów, nieduży uraz barku około 6000 funtów. Złamanie ręki od 6000 funtów, uraz łokcia od 5000 funtów.
to przykłady, każdy wypadek jest rozpatrywany inaczej.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Morecambe polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Margate polski prawnik wypadki odszkodowania

Margate polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się wieloma rodzajami odszkodowań zdrowotnych , przede wszystkim urazami ciała powstałymi w pracy, a także wypadkami w sklepach, urazami rowerzystów oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jeżeli wydarzył się wypadek autem nie z Waszego powodu , przysługuje Wam oraz podróżującym z Wami odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu .
Działamy w myśl zasady No Win No Fee . Ewentualne wynagrodzenie tylko pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i uzyskaniu odszkodowania . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie są powody urazu w pracy z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie powstały z winy pracownika to:

 • nie pilnowanie regulaminu BHP w firmie, np. brak znaku śliska podłoga
 • wadliwy sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • błędy spowodowane przez innego pracownika
 • brak odpowiednich szkoleń
 • praca do której zatrudniony nie został przeszkolony
  To tylko te najczęstsze powody wypadków w pracy, nie mniej jednak wielu rzadziej spotykanych tutaj nie wyszczególniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Przede wszystkim jeżeli słabo znasz język, nie parafuj pism których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś porozumiewającego się po angielsku żeby Ci pomógł przetłumaczyć tekst.
Ponadto musisz:

 • sprawdzić czy odpowiednia informacja została wpisana w accident book. Jest to bardzo ważne przy dalszych staraniach się o zadośćuczynienie zdrowotne.
 • Sfotografować miejsce wypadku
 • Zebrać dane do świadków wydarzenia
 • pomocne będzie także udanie się do lekarza

Na zgłoszenie sprawy o zadośćuczynienie zdrowotne są 3 lata.
W sprawie schorzenia zwodowego termin obliczany jest od chwili dostania informacji o niej.
U nieletnich przedawnienie rozpoczyna się od osiemnastki, 3 lata upływają w dwudzieste pierwsze urodziny.

Wiemy, iż następstwa jakie wynikły są w stanie niekiedy przestawić Wasze bytowanie trawle.
W związku z tym istotne pozostanie wsparcie rodziny, i również utrzymanie świadczeń.

Pomocne:

 • po stłuczce komunikacyjnej powinno się spisać namiary do drugiej strony jak również pozyskać telefony do świadków.
  Pomocne będą też fotki i nagrania z pojazdów.
  W żadnej sytuacji nie parafujemy dokumentów jakich nie rozumiemy. Poproście znajomych o tłumaczenie.
  Wypadki podczas pracy należy zawsze meldować kierownikowi.

Przybliżone kwoty odszkodowań:
Wiekszy uraz szyji od 6000 funtów, Poważniejszy uraz barku do 10000 funtów. Powązniejsze uszkodzenie ręki od kilkunastu tysięcy funtów, uraz łokcia od 5000 funtów.
Oczywiście to tylko przykłady, każdy problem jest rozpatrywany inaczej.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Margate polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Macclesfield polski prawnik wypadki odszkodowania

Macclesfield polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Pracujemy nad różnymi rodzajami spraw , przede wszystkim urazami ciała powstałymi w pracy, a także wypadkami w sklepach, urazami pieszych oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

W przypadku gdy zdarzył się Wam wypadek autem nie z Waszego powodu , przypada Wam jak również pasażerom świadczenie za uszkodzenie ciała .
Pracujemy w myśl zasady No Win No Fee . Jakiekolwiek wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy i odzyskaniu rekompensaty . Zero opłat wstępnych .

Jakie mogą być przyczyny wypadku z winy pracodawcy?
Najczęstsze urazy w pracy które nie pojawiły się z naszej winy to:

 • nie przestrzeganie regulaminu safety and health w firmie, np. brak tabliczki ślisko
 • wadliwy sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • wypadki spowodowane przez drugiego pracownika
 • brak odpowiednich szkoleń
 • praca do której zatrudniony nie został przeszkolony
  To najczęstsze powody wypadków w miejscu zatrudnienia, jednakże wielu rzadziej spotykanych tutaj nie wyszczególniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co mam dalej robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Najważniejsze to jeżeli nie czytasz po angielsku, nie podpisuj pism których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś porozumiewającego się po angielsku żeby Ci pomógł w tłumaczeniu tekstu.
Dodatkowo musisz:

 • sprawdzić czy odpowiednia informacja pojawiła się w accident book. Jest to bardzo ważne przy późniejszych staraniach się o odszkodowanie zdrowotne.
 • Sfotografować miejsce wypadku
 • Zebrać dane do świadków wydarzenia
 • pomocna będzie także wizyta u lekarza

Na zgłoszenie wniosku o odszkodowanie mamy czas przez 3 lata.
W sprawie choroby od pracy termin liczony jest od chwili dostania wiadomości o niej.
U niepełnoletnich przeterminowanie rozpoczyna się od 18 roku życia, 3 lata upływają w dwudzieste pierwsze urodziny.

Wiemy, iż straty jakie doznałeś mogą często zmienić Wasze bytowanie bezpowrotnie.
Stąd też istotne będzie wspomożenie bliskich, a także utrzymanie świadczeń.

Ważne:

 • w wypadku komunikacyjnym powinno się uzyskać dane do sprawcy i uzyskać kontakty do świadków.
  Ułatwieniem będą też fotki lub nagrania z kamerek.
  Nigdy nie potwierdzamy dokumentów których nie rozumiemy. Poproście kolegów o pomoc.
  Incydenty podczas pracy należy zawsze meldować managerowi.

Przykładowe kwoty zadośćuczynienia finansowego:
Bardzo ciężki uraz szyji ponad 100000 funtów, Poważniejszy uraz barku do 10000 funtów. Złamanie ręki od 6000 funtów, uraz łokcia od 5000 funtów.
Oczywiście to przykłady, każdy wypadek jest inny.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Macclesfield polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Loughborough polski prawnik wypadki odszkodowania

Loughborough polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Pracujemy nad wszystkimi rodzajami spraw , przede wszystkim urazami ciała powstałymi w miejscu pracy, a także wypadkami w sklepach, urazami pieszych oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

W przypadku gdy wydarzył się wypadek komunikacyjny nie z Waszego powodu , należy się Wam oraz podróżującym z Wami rekompensata za poniesione krzywdy .
Pracujemy w myśl zasady No Win No Fee . Ewentualne wynagrodzenie tylko pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i odzyskaniu odszkodowania . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie mogą być przyczyny wypadku z winy pracodawcy?
Najczęstsze urazy w pracy które nie powstały z naszej winy to:

 • nie przestrzeganie regulaminu BHP w firmie, np. brak znaku ślisko
 • wadliwy sprzęt z którego korzystał pracownik
 • wypadki sprokurowane przez innego pracownika
 • brak odpowiednich szkoleń
 • wykonywanie pracy do której zatrudniony nie był odpowiednio przeszkolony
  To najczęstsze powody wypadków w miejscu zatrudnienia, nie mniej jednak bardzo wielu rzadko spotykanych tutaj nie wymieniliśmy.

Doszło do wypadku w pracy. Co mam dalej robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Przede wszystkim jeżeli słabo znasz język, nie parafuj pism których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś znającego język angielski żeby Ci pomógł przetłumaczyć tekst.
Ponadto musisz:

 • sprawdzić czy odpowiednia informacja pojawiła się w księdze wypadków. Jest to bardzo ważne przy późniejszych staraniach się o zadośćuczynienie zdrowotne.
 • Sfotografować miejsce wypadku
 • Zapisać kontakty do świadków wypadku
 • pomocne będzie także udanie się do lekarza

Na zgłoszenie dokumentów o odszkodowanie mamy czas przez 3 lata.
W sprawie schorzenia zwodowego cykl mierzony jest od chwili dostania wiadomości o niej.
U niepełnoletnich przeterminowanie liczone jest od osiemnastki, i kończy się w 21 urodziny.

Wiemy, że problemy jakie nastąpiły są w stanie niekiedy przestawić Twoje życie trawle.
Dlatego ważne pozostanie wspomożenie najbliższych, a także zapewnienie stabilizacji finansowej.

Pamiętajcie:

 • przy stłuczce komunikacyjnej powinno się uzyskać dane do sprawcy oraz uzyskać telefony do świadków.
  Ułatwieniem będą też zdjęcia i nagrania z kamer.
  Nigdy nie podpisujemy dokumentów których nie rozumiemy. zwróćcie się z prośbą do znających język angielski o pomoc.
  Zajścia w pracy trzeba zawsze meldować managerowi.

Przykładowe kwoty odszkodowań:
Skomplikowany uraz na odcinku szyjnym kilkadziesiąt tysięcy funtów, Skomplikowany uraz barku od kilkunastu tysięcy funtów. Złamanie ręki od 6000 funtów, skomplikowany uraz łokcia od kilkunastu tysięcy funtów.
to tylko przykłady, każdy problem jest inny.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Loughborough polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Littlehampton polski prawnik wypadki odszkodowania

Littlehampton polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.

Zajmujemy się różnymi rodzajami wypadków , przede wszystkim uszkodzeniami ciała powstałymi w miejscu pracy, a także wypadkami w sklepach, urazami motocyklistów oraz stłuczkami

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

W przypadku gdy wydarzył się wypadek autem nie z własnej winy , przypada Wam a także pasażerom zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu .
Działamy na zasadzie No Win No Fee . Jakiekolwiek wynagrodzenie tylko po wygraniu sprawy i uzyskaniu rekompensaty . Żadnych opłat wstępnych .

Jakie mogą być przyczyny wypadku z winy pracodawcy?
Najczęstsze wypadki w pracy które nie powstały z naszej winy to:

 • nie przestrzeganie regulaminu safety and health w firmie, np. brak tabliczki śliska podłoga
 • uszkodzony sprzęt ma którym pracuje pracownik
 • błędy sprokurowane przez innego pracownika
 • brak odpowiednich szkoleń
 • praca do której zatrudniony nie był odpowiednio przeszkolony
  To często spotykane powody wypadków w miejscu zatrudnienia, nie mniej jednak wielu rzadziej spotykanych tutaj nie wymieniliśmy.

Miałem wypadek w pracy. Co mam dalej robić?

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Przede wszystkim jeżeli nie rozumiesz angielskiego, nie podpisuj pism których nie rozumiesz. Zwróć się z prośbą do kogoś porozumiewającego się po angielsku żeby Ci pomógł przetłumaczyć tekst.
Ponadto powinieneś:

 • sprawdzić czy odpowiednia informacja została wpisana w księdze wypadków. Jest to bardzo pomocne przy dalszych staraniach się o zadośćuczynienie zdrowotne.
 • Zrobić zdjęcia miejsca wypadku
 • Zebrać dane do świadków wydarzenia
 • pomocna będzie także wizyta u lekarza

Na zgłoszenie sprawy o odszkodowanie mamy czas przez 3 lata.
W sprawie choroby zawodowej cykl mierzony jest od daty dostania wieści o niej.
U nieletnich przeterminowanie liczone jest od 18 roku życia, termin 3 lat w dwudzieste pierwsze urodziny.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy których wynikły są w stanie czasami zmienić Twoje życie bezpowrotnie.
Dlatego niebagatelne pozostanie wsparcie rodziny, a także gwarancja świadczeń.

Pamiętajcie:

 • w wypadku samochodowym powinno się zanotować dane do drugiej strony jak również pozyskać kontakty do świadków.
  Przydadzą się też zdjęcia lub nagrania z pojazdów.
  W żadnej sytuacji nie parafujemy pism jakich nie rozumiemy. Poproście znających język angielski o objaśnienie.
  Zajścia podczas pracy należy zawsze zgłaszać kierownikowi.

Przykładowe kwoty odszkodowań:
Skomplikowany uraz na odcinku szyjnym kilkadziesiąt tysięcy funtów, Poważniejszy uraz barku do 10000 funtów. Powązniejsze uszkodzenie ręki od kilkunastu tysięcy funtów, uraz łokcia od 5000 funtów.
Oczywiście to przykłady, każdy uraz jest inny.

Skontaktuj się z nami , polska obsługa. No Win No Fee
07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Littlehampton polski prawnik wypadki w pracy i miejscach publicznych, odszkodowania powypadkowe.